ગાંધીનગર વરેઠા નવી ટ્રેનને મહેસાણા રેલ્વે

#ગાંધીનગર_વરેઠા નવી ટ્રેનને #મહેસાણા_રેલ્વેસ્ટેશન ખાતે લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું…ગાંધીનગરથી વરેઠા સુધીની મેમુ ટ્રેનમાં આઠ કોચ અને દરેક કોચમાં ૭૨ યાત્રિકોની બેઠક વ્યવસ્થા છે.
ઉદઘાટન પ્રસંગે ભારત સરકારના કેન્દ્રીય કક્ષાના રેલ મંત્રીશ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રાજ્ય કક્ષાના રેલ મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ ઉપસ્થિત રહેલ
Share

You may also like...